Character sheet from Nastee

Гад
Мъжки
Човек
Крадец; Бъдещ Стражник