Character sheet from Nosferatu_Alucard

Анто с Брадата
Мъжки
Вампир
Безработен и безмилостен