Character sheet from scarlet_witch

Ели
Женски
Антропоморфна персонификация
Ангел не толкова паднал колкото позалитнал