Character sheet from Арвен

Арвен Ундомиел
Женски
Елф
Елфическа принцеса :Ь: